Sinistre causat per vehicle desconegut amb resultat de danys personals i materials. Abast de la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances.
201710.19
0
0

Sinistre causat per vehicle desconegut amb resultat de danys personals i materials. Abast de la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances.

EDE 2017/510250 Data de la consulta: 13 d’octubre de 2017 Plantejament Hem formulat reclamació judicial al CCS pels danys personals molt greus (amputació d’una cama) i materials soferts per un client, com a conseqüència d’un accident causat per un camió que es va donar a la fugida i que no va poder ser identificat (i…