Declaració de paternitat: imposició com a primer cognom el del pare només si resulta beneficiós per al menor
201706.09
0
0

Declaració de paternitat: imposició com a primer cognom el del pare només si resulta beneficiós per al menor

CIVIL. TRIBUNAL SUPREM, Sala 1ª, Sentencia 16/05/2017, rec. 3339/2016, Ponent: Baena Ruiz, Eduardo (EDJ 2017/74273) El TS torna a declarar que quan un menor es troba inscrit amb els cognoms de la mare i posteriorment es declara la seva filiació paterna només procedeix imposar com a primer cognom el del pare si aquest canvi resulta…