Guarda i custòdia. Desaconsellada la modalitat compartida per a menors en edat escolar quan els progenitors viuen en diferents poblacions
201701.13
0
0

Guarda i custòdia. Desaconsellada la modalitat compartida per a menors en edat escolar quan els progenitors viuen en diferents poblacions

Civil. TRIBUNAL SUPREM, Sala 1ª, Sentència 21/12/2016, rec. 409/2016, Ponent: Sales Carceller, Antonio (EDJ 2016/232473) El Tribunal Suprem desaconsella la custòdia compartida quan els progenitors resideixen en poblacions que disten entre si unes desenes de quilòmetres, encara que concorrin els requisits que normalment donarien lloc a la mateixa, per suposar una alteració de la vida normal del menor, sobretot quan es troba ja en edat escolar. El jutjat de primera instància atorgava en divorci la guarda i custòdia de la filla menor del matrimoni a la mare. La Sentència d’apel·lació estimava parcialment el recurs interposat pel pare ampliant el règim de visites, mantenint la custòdia a favor de la recorreguda. Recorre el pare…