Sinistre causat per vehicle desconegut amb resultat de danys personals i materials. Abast de la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances.
201710.19
0
0

Sinistre causat per vehicle desconegut amb resultat de danys personals i materials. Abast de la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances.

EDE 2017/510250 Data de la consulta: 13 d’octubre de 2017 Plantejament Hem formulat reclamació judicial al CCS pels danys personals molt greus (amputació d’una cama) i materials soferts per un client, com a conseqüència d’un accident causat per un camió que es va donar a la fugida i que no va poder ser identificat (i…

Declaració de paternitat: imposició com a primer cognom el del pare només si resulta beneficiós per al menor
201706.09
0
0

Declaració de paternitat: imposició com a primer cognom el del pare només si resulta beneficiós per al menor

CIVIL. TRIBUNAL SUPREM, Sala 1ª, Sentencia 16/05/2017, rec. 3339/2016, Ponent: Baena Ruiz, Eduardo (EDJ 2017/74273) El TS torna a declarar que quan un menor es troba inscrit amb els cognoms de la mare i posteriorment es declara la seva filiació paterna només procedeix imposar com a primer cognom el del pare si aquest canvi resulta…

Renda 2016
201705.24
0
0

Renda 2016

Realitzem la teva declaració de la Renda. Demanem i Revisem l’esborrany que envia l’Agència Tributaria per a la teva tranquil·litat. Recorda, tens fins al 30 de juny  per a presentar la teva Declaració de Renda 2016. (26 de juny si la declaració és amb domiciliació bancària). No te la juguis amb la Declaració de la Renda. CONTACTA’NS t’assesorarem i farem la teva declaració!  Tel. 973 232508 o email: corellano@corellano.com

Pot l’asseguradora presentar davant el jutjat un informe mèdic diferent i més ampli que el que va enviar al lesionat en la seva oferta motivada?
201705.18
0
0

Pot l’asseguradora presentar davant el jutjat un informe mèdic diferent i més ampli que el que va enviar al lesionat en la seva oferta motivada?

L’informe mèdic definitiu”, segons l’art. 37 del RDLeg 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i segur en la circulació de vehicles a motor (EDL 2004/152063), serà elaborat pels serveis mèdics designats per l’entitat asseguradora, tindrà per objecte valorar les seqüeles, les lesions temporals i totes…

Obligació i dret d’aliments entre pares i fills majors d’edat On està el límit?
201702.01
0
0

Obligació i dret d’aliments entre pares i fills majors d’edat On està el límit?

Qüestió a analitzar Sol ser objecte de debat en els mitjans de comunicació qualsevol decisió judicial sobre l’extinció d’una obligació alimentosa d’un pare cap al seu fill major d’edat per no estar realitzant aquest últim esforços en la recerca d’una sortida professional. Per descomptat, aquestes notícies criden l’atenció encara que és matèria que es repeteix amb freqüència en els tribunals de justícia i sobre la qual en cada llar cada persona sap el que ocorre i les decisions que han d’adoptar-se en aquests casos tan delicats. Perquè el que en primer lloc sorprèn a qualsevol observador extern és la interrogant que es planteja sobre punt al…

Guarda i custòdia. Desaconsellada la modalitat compartida per a menors en edat escolar quan els progenitors viuen en diferents poblacions
201701.13
0
0

Guarda i custòdia. Desaconsellada la modalitat compartida per a menors en edat escolar quan els progenitors viuen en diferents poblacions

Civil. TRIBUNAL SUPREM, Sala 1ª, Sentència 21/12/2016, rec. 409/2016, Ponent: Sales Carceller, Antonio (EDJ 2016/232473) El Tribunal Suprem desaconsella la custòdia compartida quan els progenitors resideixen en poblacions que disten entre si unes desenes de quilòmetres, encara que concorrin els requisits que normalment donarien lloc a la mateixa, per suposar una alteració de la vida normal del menor, sobretot quan es troba ja en edat escolar. El jutjat de primera instància atorgava en divorci la guarda i custòdia de la filla menor del matrimoni a la mare. La Sentència d’apel·lació estimava parcialment el recurs interposat pel pare ampliant el règim de visites, mantenint la custòdia a favor de la recorreguda. Recorre el pare…

Renda 2015
201606.17
0
0

Renda 2015

Confeccionem la teva declaració de Renda 2015. Demanem i Revisem l’esborrany que envia l’Agència Tributaria per a la teva tranquil•litat. Recorda, tens des del 6 d’abril al 30 de juny de 2016 per presentar la teva Declaració de Renda 2015. No te la juguis amb la Declaració de la Renda. Contacta amb Corellano i t’assessorarem!