PATINET ELÈCTRIC ( SEGURETAT PEL CONDUCTOR)

201903.01
0
1

Responsabilitats del conductor de patinet elèctric.                           

 Tota activitat de risc comporta la subscripció de una Pòlissa de Assegurances per això tots aquells usuaris de aquests vehicles tenen la obligació de subscriure una assegurança per cobrir els possibles danys en cas de accident, ja que no es pot despendre de la solvència o insolvència dels usuaris de aquests patinets en cas de reclamació per part dels perjudicats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.