NOVETATS EN EL CONTRACTE DE LLOGUER, PELS NOUS ARRENDATARIS DE INMOBLES.

201903.12
0
1

NOVETATS EN EL CONTRACTE DE LLOGUER, PELS NOUS ARRENDATARIS DE INMOBLES.

El passat 1 de març del 2019, el Govern espanyol va aprovar al Consell de Ministres, el Reial Decret Llei 7/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer que modifica l’actual legislació dels lloguers. L’esmentada norma, va entrar en vigor el passat 5 de març, un cop publicat al BOE, aquest haurà de ser ratificat al Congres de Diputats, per un termini de un mes. Sinó fos així, tornaríem a la situació anterior.

Un dels canvis mes importants es que s’ amplia la durada mínima dels contractes. quant el llogater sigui una persona física, la prorroga obligatòria s’amplia de tres a cinc anys. Si en canvi el llogater fos una persona jurídica, la durada mínima ascendeix fins al set anys.

Un altre novetat te relació amb les pujades anuals del preu del lloguer que pot fixar el llogater. Durant els primers anys de contracte, el preu del lloguer únicament podrà incrementar-se en funció del IPC. Si el llogater desitja pujar el llogues haurà de esperar a la data de renovació del contracte.

Un altre novetat, si el habitatge pertany a una persona jurídica, aquesta es la que pagarà les despeses a la Inmobiliaria.

 El preavís per rescindir el contracte de lloguer, passa de ser un mes a quatre mesos d’antelació.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.